Categoria C

   Reprezintă un autovehicul, altul decât acela din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg. și care este construit pentru transportul a maximum 8 pasageri înafara conducătorului auto sau ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizata nu depășeste 750 kg; Tariful pentru înscrierea la categoria C este de 1500 RON. Plata se poate face și în 3 rate. Prima rată se platește la inscriere urmând ca celelalte rate să se plătească la maxim o lună între ele. Cursul durează, ținând cont de pregătirile anterioare, în următoarele feluri:

   - 9 săptămâni atunci când efectuează pregatirea concomitent cu cea necesară obținerii permisului de conducere categoria B, timp în care efectuează 60 ore de pregătire teoretică și 40 ore de pregătire practică în traseu;
    - 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mică de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică și 36 ore de pregatire practică în traseu;
    - 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică și 30 ore de pregătire practică în traseu.

   Condiții pentru înscriere la Scoala de Soferi Tg. Mures:
      1. Vârsta de minim 21 ani fără trei luni;
      2. Să fiți apt din punct de vedere medical şi psihologic;
      3. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24, alin. 6 din OUG, Nr. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 116 din alin. 1 din OUG,  Nr.195/2002.

La înscrierea la Scoala de Soferi Targu Mures este necesară achitarea cel puţin a primei rate și prezentarea cărții de identitate!