Categoria A2


Scoala de Soferi Targu Mures - A2

    Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 20 kW, dar de maximum 35 kW, și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg. și să fie acționată de un motor a cărui capacitate cilindrică  trebuie să fie de cel puțin 400 cm³, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm³. Cursul durează 3 săptămâni atunci când cursantul posedă permis de conducere categoria A1 cu vechime minimă de 2 ani și 4 săptămâni atunci când cursantul nu posedă permis caregoria A1. Pregătirea practică are loc după cea teoretică.Tariful pentru categoria A2 este de 950 RON. Plata se poate face și în 3 rate. Prima rată se plătește la înscriere urmând ca celelalte rate să fie achitate la maxim o lună între ele.

   Condiții pentru înscriere la Scoala de Soferi Tg. Mures:
      1. Vârsta de minim 18 ani fără trei luni;
      2. Să fiți apt din punct de vedere medical şi psihologic;
      3. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24, alin. 6 din OUG, Nr. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 116 din alin. 1 din OUG,  Nr.195/2002.

La înscrierea la Scoala de Soferi Targu Mures este necesară achitarea cel puţin a primei rate și prezentarea cărții de identitate!