Categoria AM
Moped - Scoala de Soferi Mures
   Mopedul = vehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depașește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg., neincluzand masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la Punctul 6/Partea A/Anexa 1/Secțiunea 4 din reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   Tariful pentru categoria AM este de 400 RON. Plata se poate face și în 3 rate a câte 133 RON fiecare, prima rată plătindu-se la înscriere, urmând ca celelalte să fie achitate la maxim o lună între ele.
    Durata cursului  este de 2 săptămâni și cuprinde 24 de ore de pregătire teoretică și 8 ore de pregătire practică în poligon. Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
   Pentru solicitanții care posedă o adeverință (atestat) de la o scoală de conducători auto, cursul durează doar o saptămână în care efectuează 24 de ore pregătire teoretică și 4 ore pregătire practică în poligon.

   Condiții pentru înscriere la Scoala de Soferi Tg. Mures:
      1. Vârsta de minim 16 ani fără trei luni;
      2. Să fiți apt din punct de vedere medical şi psihologic;
      3. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24, alin. 6 din OUG, Nr. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 116 din alin. 1 din OUG,  Nr.195/2002.

La înscrierea la Scoala de Soferi Targu Mures este necesară achitarea cel puţin a primei rate și prezentarea cărții de identitate!