Categoria B
Categoria B - Permis de conducere auto
    Reprezintă acel autovehicul a cărui masă totală maximă autorizată nu depașește 3.500 kg. și al cărui număr de locuri pe scaune, înafara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 sau ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. sau ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depașește 750 kg. Tariful pentru înscrierea la categoria B este de 1400 RON. Plata se poate face și în 3 rate a câte 467 RON, prima rată plătindu-se la înscriere urmând ca celelalte două să se plătească la maxim o lună una de cealaltă.
  Cursul durează minim 4 săptămâni, media fiind de 7-8 săptămâni. Pregatirea teoretică o precede pe cea practică.

   Condiții pentru înscriere la Scoala de Soferi Tg. Mures:
      1. Vârsta de minim 18 ani fără trei luni;
      2. Să fiți apt din punct de vedere medical şi psihologic;
      3. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24, alin. 6 din OUG, Nr. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 116 din alin. 1 din OUG,  Nr.195/2002.

La înscrierea la Scoala de Soferi Targu Mures este necesară achitarea cel puţin a primei rate și prezentarea cărții de identitate!