Categoria D


Categoria D Scoala Soferi Targu Mures

   Autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate atașa o remorca a cărei masa totală maximă autorizată nu depășeste 750 kg. Tariful pentru înscrierea la categoria D este de 1700 RON (daca cursantul poseda permis pentru categoria C) sau 1900 RON (daca cursantul poseda doar permis categoria B). Plata se poate face și în 3 rate egale. Prima rată se va achita la înregistrarea la Scoala de Soferi Mures, urmând ca celelalte două să fie achitate la cel mult o lună între ele. Instruirea constă într-o parte teoretică și una practică, cea teoretică precedând-o pe cea practică și are o durată variabilă în funcție de pregătirile anterioare ale cursanților, după cum este prezentat mai jos:
  - 8 săptămâni când cursantul posedă permis de conducere categoria B, timp în care efectuează 72 ore pregătire teoretică și 50 ore practică (în traseu).
  - 5 săptămâni când cursantul posedă permis de conducere categoria C și/sau D1 cu vechime sub un an, timp în care efectuează 46 ore de teorie și 25 ore de pregătire practică (în traseu).
  - 4 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C și/sau D1 cu vechime peste un an.

   Condiții pentru înscriere la Scoala de Soferi Tg. Mures:
     1. Vârsta de minim 21 ani fără trei luni și să posede permis de conducere categoriile B, C și/sau D1;
      2. Să fiți apt din punct de vedere medical şi psihologic;
     3. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24, alin. 6 din OUG, Nr. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 116 din alin. 1 din OUG,  Nr.195/2002.

La înscrierea la Scoala de Soferi Targu Mures este necesară achitarea cel puţin a primei rate și prezentarea cărții de identitate!